Certificaten

Combinatie Uilenvlietsehaven heeft een buitengewone expertise op het gebied van grond en bouwstoffen, alternatieve bouwstoffen, wet- en regelgeving en kennis van de grondstoffenmarkt. Wij verzorgen de kwaliteitsborging met onderzoeken, keuringen en certificeringen, de verplichte administratie en meldingen voor aan- en afvoer, communicatie met belanghebbenden, begeleiden van het toepassen van alternatieve bouwstoffen, methodes voor bewerking en verwerking en de complete transportcycli rondom het project. Uiteraard beschikken wij naast de benodigde bovenstaande expertises over het BRL 9335-1 certificaat.